+386 (0)64 198 805 info@zasadi.si

Hidroponika je ena izmed tehnik gojenja, ki se v Evropi in v svetu uporabljajo že v veliki meri. To je breztalni način gojenja v vodi, ki vključuje več tehnik: NFT (Nutrient film technique), VPH (Vertical plant hydroponic), PPH (Plane plant hydroponic), gojenje v substratih – kameni volni, vermikulitu, peščenem, prodnatem ali šotnem substratu. Rastlin torej ne posadimo v zemljo, temveč v primeren substrat, ki pa služi le kot opora. Ta substrat mora biti dovolj vlažen in porozen, saj ne sme zadrževati vode. V nasprotnem primeru bi rastlina oziroma njene korenine zgnile. Skupna značilnost med različnimi hidroponskimi substrati je, da so vsi inertni, kar pomeni, da ne vsebujejo rastlinskih hranil. Zato moramo v ustreznih količinah dodajati hranila glede na razvojno fazo rastline. S korekturo hranilne raztopine skrbimo tudi za primeren pH in EC (Elektrokonduktivnost). Rezultati nam pokažejo trenutno stanje v hidroponskem sistemu.

Pomen pH je to ključnen za omogočanje koreninam pravilno absorbirajo makro in mikro elemente. Rastline lahko uspevajo pri pH vrednostih med 5 in 7.5 pH. Pod vrednostjo 5 pH obstaja nevarnost poškodbe občutljivih delov korenin, pri vrednostih preko 7.5 pH se hranilne snovi ne morejo več vsrkati. Optimalna in najboljša vrednost pH za rastline je med vrednostmi 6.4 pH in 6.5pH. Tudi vse vrednosti med 6 in 7 pH so še sprejemljive.

EC (Elektrokonduktivnost) elektro prevodnost nam pokaže količino hranil raztopljenih v vodi, merjena pa je s prevodnostjo raztopljenih soli. V hidroponskih sistemih ni enaka uporaba organskih hranil kot pri mineralnih gnojilih. Mineralna gnojila bolje prenašajo električno energijo kot organska gnojila.

Dandanes imajo skoraj vsi proizvajalci tabele hranil z optimalnim pH in EC, prilagojeno za vsako vrsto rastline, kar omogoča enostavno gojenje tudi brez predhodnih izkušenj. Pogosto se misli, da so hidroponski sistemi namenjeni samo izkušenim in naprednim pridelovalcem. Tudi začetniki lahko že prvič pridelate zelo bogate pridelke. Seveda boste potrebovali vse potrebne instrumente za sledenje tabelam, kot sta EC in pH merilca.

Zanimivo je dejstvo, da je pridelek večji kot pri klasičnem gojenju rastlin, in sicer kljub dejstvu, da tak način zavzema manj prostora in porabi manj gnojil.